OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

OBAVJEŠTAVAJU SE POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI KOJI PROIZVODE SVJEŽE KRAVLJE MLIJEKO DA SU DUŽNI URADITI PRIJAVU PROIZVODNJE SVJEŽEG KRAVLJEG MLIJEKA ZA 2017 GODINU, A NA OSNOVU ČLANA 26. PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARENJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI ( „ SLUŽBENE NOVINE FBIH“ BROJ 60/14, 75/14 I 76/16).

POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI ZA PRIJAVU PROIZVODNJE SVJEŽEG KRAVLJEG MLIJEKA OBAVEZNI SU PRIKUPITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU :

1. PRIJAVA POČETKA PROIZVODNJE ( OBRAZAC P1) I AŽURIRANU LISTU STOKE IZ RPG I RK, ISTO MOGU PREUZETI U SLUŽBI ZA OBRT, POLJOPRIVREDU I PODUZETNIŠTVO OPĆINA BOSANSKA KRUPA
2. ZBIRNU POTVRDU O ZDRAVSTVENOM STANJU ( A/1-17) ZA SVE ŽIVOTINJE NA GAZDINSTVU SA NAVEDENIM BROJEM UŠNIH MARKICA ZA SVAKO GRLO, OD KOJIH SE ISPORUČUJE MLIJEKO I KOJE IMAJU ISTI ZDRAVSTVENI STATUS
3. KOPIJU PASOŠA GOVEDA, IZDANOG U SKLADU SA PRAVILNIKOM O OBILJEŽAVANJU ŽIVOTINJA, ( DOSTAVLJA SE NEOVJERENA KOPIJA). PASOŠI KOJI SE DOSTAVLJAJU MORAJU ODGOVARATI BROJEVIMA UŠNIH MARKICA NA POTVRDI O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA ( OBRAZAC A/1-17)
4. UGOVOR SA REGISTRIRANIM OTKUPLJIVAČEM, ODNOSNO PRERAĐIVAČEM KOJEM ISPORUČUJE MLIJEKO
5. POTVRDU IZ POREZNE UPRAVE FBIH, DA NEMA DOSPJELIH A NEIZMIRENIH OBAVEZA( ZA PRAVNE OSOBE , OBRTE I FIZIČKA LICA) I UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH (ZA PRAVNE OSOBE, OBRTE I FIZIČKE OSOBE KOJE SU U SISTEMU PDV-a), ODNOSNO DOKAZ DA NISU U SISTEMU PDV-a (PRAVNA OSOBA I OBRTI)

PROIZVOĐAČI ĆE PRIKUPLJENU DOKUMENTACIJU PROSLIJEDITI ISKLJUČIVO POŠTOM U POLJOPRIVREDNI ZAVOD USK, UL. OMERA NOVLJANINA BR. 4, BIHAĆ, NAJKASNIJE DO 28.12.2016. GODINE