OBAVIJEST ZA PROIZVOĐAČE SVJEŽEG KRAVLJEG MLIJEKA

Aktom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a broj: 08-24-1170-1/17 od 26. 01. 2017. godine, Općina je zadužena da obavijesti proizvođače svježeg kravljeg mlijeka da su u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji Unsko-sanskog kantona (Službeni glasnik USK-a broj 7/08, član 7., stav 6) obavezni dostaviti dokaz o nepostojanju neizmirenih poreznih obaveza:
– Uvjerenje iz porezne Uprave, porezna ispostava Bosanska Krupa
(fizička i pravna lica)
– Uvjerenje iz Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka
(pravna i fizička lica u sistemu PDV-a)
Navedene dokumente proizvođači mogu dostaviti Službi za obrt poljoprivredu i poduzetništvo općine Bos. Krupa putem protokola ili ih direktno predati na protokol Vlade USK-a Bihać ili putem pošte na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a
Alije Đerzeleza br. 6
77000 Bihać.

Napominjemo da proizvođači koji ne dostave navedene dokumente neće moći ostvariti pravo na kantonalnu novčanu podršku za Sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka i nabavke goriva za proljetnu sjetvu.