Obavijest o promjeni radnog vremena u Jedinstvenom općinskom organu uprave Bosanska Krupa

Obavještavaju se građani Bosanske Krupe, javne ustanove i preduzeća, da je u Jedinstvenom općinskom organu uprave Bosanska Krupa promijenjen raspored radnog vremena.
Od 17. jula do 31. augusta 2017. godine Jedinstveni općinski organ će raditi od 7,00 do 15,30 sati. Zaključak o ovakvom rasporedu radnog vremena ne važi od 1. septembra, od kada će se opet raditi od 7,30 do 16,00 sati.