Obavijest – Regulacioni plan „Industrijska zona“

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Regulacioni plan „Industrijska zona“ u formi NACRTA stavljaju na javni uvid.
Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 8:00 h do 13:00  h u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na ovom link-u.
Primjedbe, prijedloge, sugestije, mišljenja i sl. na Nacrt Regulacionog plana Industrijsska zona“ mogu se dostaviti do 12.03.2018. godine pismeno kroz knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu uvida u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, kao i putem pošte na adresu Općina Bosanska Krupa, Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za prostorno uređenje ul. Terzića bb, sa naznakom „očitovanje na Nacrt Regulacionog plana „Industrijska zona““, ili putem e-mail adrese urban.krupa@gmail.com, opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba.
NAVEDENI DOKUMENT OSTAJE NA JAVNOM UVIDU DO 12.03.2018. GODINE. JAVNA RASPRAVA ODRŽAT ĆE SE U MALOJ SALI DOMA KULTURE U BOSANSKOJ KRUPI DANA 13.03.2018. (UTORAK) SA POČETKOM U 12:30 h.