Obavijest – Regulacioni plan Poslovna zona „Vatreni mlin“

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Regulacioni plan Poslovna zona „Vatreni mlin“ u formi Nacrta stavljaja na javni uvid.

Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati, u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na web stranici Općine Bosanska Krupa http://www.opcinabosanskakrupa.ba.

Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Nacrt Regulacionog plana Poslovna zona „Vatreni mlin“ mogu se dostaviti pismeno kroz knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu uvida, kao i putem e-maila na adresu; urban.krupa@gmail.com ili direktno na adresu Općina Bosanska Krupa, Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za prostorno uređenje, ul. Terzića bb, sa naznakom „Očitovanje na Nacrt Regulacionog plana Poslovna zona „Vatreni mlin““.

Navedeni dokument ostaje na javnom uvidu do 17.04.2019. godine.

Javna rasprava održat će se u Maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi dana 18.04.2019. (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati.

Dokumentacija za javnu raspravu