OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

OBAVJEŠTAVAJU SE POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI KOJI SU REGISTRIRALI POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO DA SU U OBAVEZI PRIJAVITI PROMJENE I AŽURIRATI POSTOJEĆE STANJE NA GAZDINSTVU DO 31.03.2020. GODINE A NA OSNOVU ČLANA 14. ODLUKE O HARMONIZIRANIM REGISTRIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRIMA KLIJENATA („SLUŽBENE NOVINE FBIH“, BROJ: 42/08).

PROMJENE U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINATAVA I REGISTRU KLIJENATA ODNOSE SE NA SLIJEDEĆE:

-POLJOPRIVREDNE KULTURE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, A KOJE SE ODNOSE NA TRENUTNO STANJE TE PLAN SJETVE ILI SADNJE U TEKUĆOJ GODINI,

-TRENUTNOM STANJU I PROMJENI VRSTE I BROJNOG STANJA STOKE,

-PROMJENI ZEMLJIŠNOG POSJEDA I OSNOVA KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA,(KATASTARSKA VELIČINA; KATASTARSKA KULTURA; VLASNIŠTVO ILI ZAKUP).

-PROMJENU NOSIOCA PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA I NOSIOCA OBRTA (OVLAŠTENO LICE),

– PROMJENU ČLANOVA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA TE PROMJENU BROJA TELEFONA I PROMJENU RAČUNA BANKE.

ZAHTJEV ZA AŽURIRANJE I PROMJENU PODATAKA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRU KLIJENATA PODNOSI SE SLUŽBI ZA OBRT, POLJOPRIVREDU I PODUZETNIŠTVO OPĆINE BOSANSKA KRUPA.

POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI KOJI NISU UPISANI U RPG I RK A IMAJU USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE PODRŠKE PO OSNOVU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE KOJOM SE BAVE I UKOLIKO PLANIRAJU PODNOSITI ZAHTJEV ZA NOVČANU PODRŠKU U 2020 GODINI OBAVEZNI SU UPISATI SE U RPG I RK DO 31.03.2020. GODINE.