OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Broj: 09-24-1134/19

Dana: 29. 08. 2019. godine

 

 

 

 

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u skladu sa svojim nadležnostima, donijelo je Pravilnik o uslovima i načinu  ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški i Pravilnik o uslovima i načinu  ostvarivanja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja.

Pravilnici su objavljeni u Službenim novinama FBiH broj 54/19.

Obavijesti o uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsti podrški  i podrški po modelu ruralnog razvoja,  Pravilnici  i propisani obrasci za  podnošenje zahtjeva,  objavljeni su na  službenoj  web stranici Federalnog ministastva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: fmpvs.gov.ba.

 

 

 

Obrađivač: Skenderović A.

 

                                                                     

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA

Str. savjetnik za planiranje razvoja poljop.                                                                                                                     

 Skenderović Asima dipl. ing. poljop.