Obavijest za porodilje

Obavještavaju se porodilje koje su se porodile u 2018. godini, počev od 1. januara, a koje imaju prebivalište u Bosanskoj Krupi i u momentu poroda nisu bili zaposleni ni ona ni otac djeteta, da mogu podnijeti zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć.
Po usvajanju budžeta za 2018. godinu i ostalih neophodnih akata pristupit će se rješavanju zahtjeva porodilja.
Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i sve ostale informacije o potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa.