OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-1272-1-3-48-3-34/17

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:8.6.2017. u 13:13
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263098160006
Kontakt osoba: Selma Bužimkić
Telefon: (037) 316-918
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta,
aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja dijela interne saobraćajnice u Poslovnoj zoni “Pilana” općina Bos. Krupa
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
35592,69
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15 kalendarski dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
28.6.2017.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme: 29.6.2017. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.6.2017. 14:30:00
Adresa i mjesto: ul. Terzića bb, zgrada općine Bos. Krupa