OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka naftnih derivata-goriva za potrebe općine Bosanska Krupa