OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – Nabavka i zamjena stolarije na objektu Druge osnovne škole-Područna škola Veliki Badić

1272-1-3-23-3-22/17
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:4.5.2017. u 11:27
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263098160006
Kontakt osoba: Selma Bužimkić
Telefon: (037) 316-918
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Završni građevinski radovi, Vrata i prozori (stolarija)
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i zamjena stolarije na objektu Druge osnovne škole-Područna škola Veliki Badić
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
45421000-4
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
21152,75
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
18.6.2017.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme: 19.6.2017. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 19.6.2017. 14:15:00
Adresa i mjesto: Ul. Terzića, zgrada općine Bosanska Krupa