Obavještenje o nabavci-ispravka u postupku „Radovi na sanaciji poda mosta u Bosanskoj otoci

Ispravka za obavještenje o nabavci-sanacija mosta u Bos. Otoci.pdf-II