Obavještenje o nabavci radova-sanacija i rekonstrukcija dijela lokalnih cesta u općini Bosanska Krupa