Obavještenje o nabavci – Radovi na rehabilitaciji, asfaltiranju i rekonstrukciji puteva na području općine Bosanska Krupa-II