Objava Javnog poziva – “Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za 2017.godinu

Više informacija o Javnom pozivu možete pogledati na ovom linku.