Objavljen oglas za korištenje javne površine na dan održavanja Una regate u Bosanskoj Krupi

U Bosanskoj Krupi se 27. jula održava završnica 47. Internacionalne turističke Una regate. Na Trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi bit će uručene zahvalnice i priznanja, a potom upriličen veliki koncert grupe „Zabranjeno pušenje“.

Općina Bosanska Krupa je prije nekoliko dana objavila i Oglas za privremeno korištenje javne površine na dan Una regate, za postavljanje prodajnog stola ili pokretne tezge za izlaganje i prazničnu prodaju robe na malo, zatim prodajno-izložbenog pulta, te rashladnog uređaja za prodaju napitaka, industrijskog sladoleda, aparata za kokice, kestenje, kukuruz itd. Krajnji rok za prijavu je 10. 7. 2019. godine (srijeda).

Pravo učešća imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine, fizička lica koja imaju rješenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine i udruženja koja su rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave upisana u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona i koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Bosni i Hercegovini.

Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine je 12,00 KM/m². Vrijeme trajanja zauzimanja javne površine odobrava se na period do 24 sata.

O svim detaljima načina i prava učešća, sadržaju i načinu dostavljanja prijave, troškovima, zainteresirani se mogu informisati iz oglasa koji je između ostalog objavljen i na stranici Općine Bosanska Krupa pod linkom.