OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINE BOSANSKA KRUPA ZA 2018. GODINU