Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača – Vršenje usluga podrške i tekućeg održavanja Gauss WebPresenter usluga (licenca)