Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – minibusa za potrebe JU Prva osnovna škola