Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabavka i montaža opreme u okviru projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bos. Krupa“