Odluka o nabavci roba-opreme u okviru Projekta „ Povećanje konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa