Odluka o imenovanju biračkih odbora i Odluka o utvrđivanju pitanja za izradu testova