Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača-Radovi na uklanjanju razrušenih objekata unutar poslovnog kruga „Krupatrans“