Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača: Radovi na sanaciji bazena fontane Centralnog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- radovi na sanaciji fontane cen.spomen.obilježja 2020.