Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rad kombinovanog stroja-radovi na stabilizaciji terena