Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rehabilitacija, asfaltiranje i rekonstrukcija dijela puta: Osmanagići – Krčevine, put Donji Zalug, ulica Krušnička, Topinovac – MZ-a Hodžinac i ul.Branilaca grada odvojak – Gojka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Osmanagići -Krčevine, put Donji Zalug i dr.