Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu: Izradu revizije projektne dokumentacije-BSC-poslovni objekat

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – revizija proj.dokum. BSC