Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu – Unajmljivanje multifunkcijskih (MFP) uređaja za poslove centralizovanog printanja, kopiranja i skeniranja za potrebe JOOU Općine Bosanska Krupa u 2022. godini

Odluka o izboru – unajmljivanje MFP 2022