Održana 50. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je održana 50. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj je između ostalog razmatran Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst kupoprodajnog ugovora koji će Općina Bosanska Krupa radi izgradnje farme norveških goveda zaključiti sa vlasnikom firme „Arifagić-Investment“, zatim prijedlozi odluka o davanju na poklon putničko motorno vozilo, privremenom korištenju poslovnih prostorija, a među tačkama našli su se i zaključci i izvještaji koji se odnose na rad javnih ustanova i mjesnih zajednica.

Nakon vijećničkih pitanja razmatran je a potom usvojen Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst ugovora izrađenog od strane notara Mirsada Mesića dana 25. 5. 2015. godine. Riječ je o ugovoru kupoprodaje objekata i zemljišta na području nekadašnje svinjogojske farme „Pučenik“ koji će Općina Bosanska Krupa radi izgradnje farme norveških goveda zaključiti sa vlasnikom firme „Arifagić-Investment“ Jusufom Arifagićem.

Potom je prihvaćen Prijedlog odluke o davanju na poklon putničko motorno vozilo JU „Dječije obdanište i dom učenika“. U pitanju je kombi koje je Općina nabavila kroz realizaciju projekta „Mobilni vrtić“ i koji ova ustanova već koristi za rad sa djecom u udaljenim ruralnim dijelovima općine.

Usvojen je i Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija u „Poslovnoj zgradi – Matični ured“ Udruženju veterana ratnog sastava policije SJB Bosanska Krupa na period od 4 godine, a nakon toga i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organiziranju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Bosanska Krupa.

Podršku vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršenju budžeta Općine Bosanska Krupa. Odnosi se na iznalaženje sredstava za organizaciju tevhida na šehitlucima „Soline“ u Jezerskom povodom obilježavanja 27. maja – Dana pružanja otpora agresiji na Bosansku Otoku.

Nakon ove odluke usvojen je i niz drugih tačaka koje se odnose na rad javnih ustanova i mjesnih zajednica, a to su: Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama i ostalnim primanjima uposlenika JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa, zatim Izvještaj o radu za 2015. godinu JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa, te Izvještaj o radu za 2015. godinu JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa.

Na kraju 50. redovne sjednice OV Bosanska Krupa prihvaćeni su izvještaji o radu osamnaest mjesnih zajednica, a k znanju primljene Informacija o zbrinjavanju raseljenih lica
i Informacija Policijske uprave o stanju sigurnosti za mjesec april 2016. godine