Oglas o prodaji posebnog dijela nekretnine-poslovnog objekta u obuhvatu RP “Poslovna zona pilana”