OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE NA DAN 15.SEPTEMBRA – DAN OSLOBOĐENJA BOSANSKE KRUPE