Općina Bosanska Krupa i JKP „10. Juli“ u okviru MEG projekta potpisali ugovor o pružanju javnih vodnih usluga na području općine

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i direktor JKP „10. Juli“ Nijaz Tatarević danas su potpisali ugovor o pružanju javnih vodnih usluga na području općine. Ovom činu prisustvovali su predstavnici i koordinatori MEG projekta u okviru kojeg je i potpisan ugovor, među njima i Regula Babler, savjetnica za lokalnu upravu, migracije i razvoj u Ambasadi Švicarske.

Ugovor je potpisan u svrhu osiguranja uslova za pružanje i razvoj javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, kao i ostvarivanja javnog interesa u tim djelatnostima, što podrazumijeva zadovoljavanje onih potreba društva koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa, privrednih i drugih subjekata na području općine.

„Ovo je jedan historijski dokument u kojem su regulisana međusobna prava između Općine Bosanska Krupa i JKP „10. Juli“, konkretan potez kojim Općina preuzima određene obaveze.
Ukoliko se utvrdi da preduzeće nije poslovalo pozitivno zbog cijene, gubitke, odnosno troškove snosit će Općina. Bitna je još jedna stavka, a to su socijalni slučajevi. Ugovorom je Općina preuzela obavezu da finansira socijalno ugroženo stanovništvo, dakle svi oni koji ne mogu plaćati obaveze a proističu iz komunalnog preduzeća, Općina je dužna da to od naredne godine planira u svom budžetu i da te obaveze ispoštuje“, ističe direktor JKP „10. Juli“ Nijaz Tatarević.

Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga je jedna od obaveza proistekla iz višemilionskog projekta MEG u kojem se među kompanijama iz privatnog sektora, relevantnim institucijama viših nivoa vlasti, te 18 jedinica lokalne samouprave nalazi i Bosanska Krupa.

„Svi znamo da je Općina Bosanska Krupa u MEG projektu i to je još jedan dozak da smo mi poželjan partner svim finansijerima, kako domaćim tako i stranim. Pored više projekata sada rješavamo i MEG, najveći koji realizuje Švicarska vlada u BiH sa UNDP-em. Sa ovim današnjim ugovorom Općina i komunalno preduzeće jednostavno će urediti svoj odnos. U narednom periodu nas očekuje veliki posao, najviše će se raditi na vodi i ekonomiji, zaštiti okoliša, rijeke Une i Krušnice i svakako na novim investicijama i radnim mjestima“, kaže načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Da se radi o veoma važnom projektu čiji je cilj unapređenja rada lokalne uprave, unapređenje usluga koje se pružaju građanima potvrdila je i savjetnica za lokalnu upravu, migracije i razvoj Ambasade Švicarske u našoj zemlji Regula Babler.

„Švicarska vlada već dugi niz godina radi na pitanjima lokalnog razvoja i u okviru 20 godina rada našeg programa za lokalni razvoj u BiH projekti lokalne uprave i unapređenja usluga su u samoj srži svega što radimo. MEG projekt zbog kojeg smo danas ovdje je trenutno jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji projekt koji imamo u oblasti lokalne uprave, ne samo u ovoj regiji nego u cijeloj BiH. Opći dojam je zaista dobar, za cijelu regiju a posebnu za Bosansku Krupu. Imamo mnogo informacija o razvoju poslovnih zona, rezultati koje vidim su iznenađujući, vidim da stvari idu naprijed, da se dešava razvoj“, dodaje Babler.

MEG projekt implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija, a finansira Vlada Švicarske.
Za podršku i održavanje promjena uvedenih na lokalnom nivou, MEG projekt će podsticati poboljšanja regulatornog okvira u skladu sa relevantnim EU standardima, i prema decentralizovanom i unaprijeđenom sistemu pružanja usluga. Projekt će podržati kreiranje sinergije između općina, poslovnog sektora, ministarstava na entitetskim i kantonalnim nivoima, udruženjima i profesionalnim mrežama. Oko 700.000 građana, uključujući i 40.000 socijalno isključenih, imat će koristi od poboljšanih lokalnih službi, novih mogućnosti zaposlenja, kao i poboljšanih uslova za razvoj privrednog sektora. Budžet samo za prvu fazu projekta koja traje do 2020. godine iznosi približno 21 milion konvertibilnih maraka.