Općina Bosanska Krupa: Nova web stranica za moderniji i lakši pristup informacijama

Općina Bosanska Krupa ima novu, odnosno redizajniranu web stranicu. Evropskim standardima prilagođena internet platforma kreirana je s ciljem da se građanima, potencijalnim investitorima, ali i svim ostalim posjetiocima na moderniji i jednostavniji način pruže sve potrebne informacije.
Stranica je za razliku od prethodne prilagođena svim uređajima, bilo da se radi o pametnim telefonima, tabletima, laptopima ili desktop računarima.

Kompletan sadržaj na stranici je ažuriran i obogaćen sa novim informacijama, dokumentima, ali i mogućnostima. I dalje se, između ostalog, mogu pronaći najznačajniji historijski i geografski podaci za Bosansku Krupu, kao i informacije iz sfere sporta, obrazovanja, kulture, zdravsta, turizma.
Obuhvaćena je naravno i kompletna administracija koja uključuje Općinskog načelnika, Općinskog pravobranioca i druge službe organa uprave, baš kao i predstavnički organ građana, tj. Općinsko vijeće.

Posebna pažnja kod izrade nove stranice posvećena je sadržaju koji se odnosi na privredu. Kreirana je posebna, pri samom otvaranju vidljiva, sekcija koja sadrži sve informacije, podatke, dokumente iz ove oblasti. Na istom mjestu dostupan je i promotivni materijal izrađen u proteklih nekoliko mjeseci.
Na internet stranici Općine u kategoriji „E-uprava“ dostupan je i „eRegistar“ u kojem se nalaze svi elektronski zahtjevi i gdje su navedeni neophodni dokumenti/prilozi, takse/naknade, rokovi i ostali bitni elementi za vođenje administrativnih postupaka. Na istom linku uz pomenuti registar nalazi se i alat za provjeru statusa predmeta putem mobilnih poruka i mail-ova.

Putem linkova postavljenih na stranici korisnici mogu doći i do oficijelnog youtube kanala Općine kao i do stranice na društvenoj mreži Facebook.
Općina Bosanska Krupa svim posjetiocima želi ugodno i korisno korištenje stranice, te poziva građane da za komunikaciju sa organom uprave koriste bilo koje raspoložive alate. Na usluzi su telefoni, mail-ovi, kao i servis „48 sati“

Adresa web stranice Općine Bosanska Krupa je: www.opcinabosanskakrupa.ba