Općina Bosanska Krupa sutra za privrednike organizira „Dan otvorenih vrata“

Želeći poboljšati komunikaciju sa privrednicima, naročito onima koji nisu aktivni u Privrednom savjetu i koji nemaju uspostavljenu komunikaciju sa lokalnim vlastima, Općina Bosanska Krupa uspostavlja „Dan otvorenih vrata“.
Ovu aktivnost, koja će biti organizovana posljednjeg petka u svakom mjesecu, Općinski načelnik i predstavnici službi/organa čiji je osnivač Općina Bosanska Krupa/Općinsko vijeće koristit će da sa privrednicima razgovaraju i detektuju osnovne probleme s kojima se susreću, te da ih zajedno i sistemski rješavaju.
Ukoliko na određena pitanja nije moguće dati odgovore na licu mjesta u okviru „Dana otvorenih vrata“, na ista će se pismeno odgovarati u što kraćem roku, tako da privrednici dobiju odgovore na sva postavljena pitanja.

Općina Bosanska Krupa ovu je aktivnost pokrenula u želji da poboljša komunikaciju sa privrednicima, odnosno da Bosansku Krupu pozicionira kao transparentnu, odgovornu i otvorenu lokalnu zajednicu usmjerenu ka privrednom razvoju.
DAN OTVORENIH VRATA ODRŽAVA SE POSLJEDNJEG PETKA U SVAKOM MJESECU, U ZGRADI OPĆINE BOSANSKA KRUPA, OD 11:00 DO 12:00 SATI.
Prvi „Dan otvorenih vrata“ bit će upriličen sutra, 29. 6. 2018. godine.