Turizam

 

Turistički info centar Bosanska Krupa - Centar za razvoj i promociju ruralnog turizma

TuristickiCentar

Turistički info centar u Bosanskoj Krupi otvoren je 2012. godine. Oformljen je kroz projekt Revival of cross border partnership through rural development kojeg je u okviru prvog poziva prekogranične saradnje Hrvatska - BiH finansirala Evropska unija.
Turistički info centar provodi aktivnosti na promociji i unapređenju turističke ponude na području općine Bosanska Krupa, povezuje lokalne djelatnike na razvoju turizma, koordinira aktivnosti i izrađuje projektne prijedloge za razvoj turističke ponude prema različitim donatorskim organizacijama.

Turistički info centar djeluje u okviru Lokalne akcione grupe Una - Sana. U sklopu centra radi i salon za promociju i prodaju autohtonih suvenira iz regije, te edukacijski centar za turističke djelatnike i druge obrtnike.
Adresa:
Patriotske lige br. 21, Bosanska Krupa

Kontakt:
mob: +387 (0)61 815 293
e-mail: lag.us@bih.net.ba
www.lag.ba