Općinski štab u Bosanskoj Krupi donio naredbu: Od danas zabrana kretanja od 18 do 5 sati

Općinski štab civilne zaštite Bosanska Krupa na današnjem zasjedanju, shodno naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, donio je naredbu o uvođenju policijskog sata na području općine Bosanska Krupa.

Prema naredbi koja je donesena naređuje se zabrana kretanja građana na području općine Bosanska Krupa od 18 sati navečer do 5 sati ujutru. Ova naredba stupa na snagu danas od 18 sati.

Dalje se navodi da se ova zabrana ne odnosi na zaposlene koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području općine Bosanska Krupa i koji imaju odobrenje izdato od strane Općinskog štaba civilne zaštite, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama a kojima je poslodavac izdao potvrdu.

Ističe se da će se realizacija ove naredbe izvršiti u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru USK i Odluke o javnom redu i miru općine Bosanska Krupa. Za provođenje ove naredbe nadležni su službenici Pete policijske uprave Bosanska Krupa – Policijske stanice Bosanska Krupa.

Danas je i povjerenicima civilne zaštite mjesnih zajednica na području općine Bosanska Krupa naređeno da u skladu sa popisom lica (po mjestu boravka/mjesnim zajednicama) kojima su od strane federalnog/kantonalnog sanitarnog inspektora izdata rješenja o samoizolaciji organizuju stalni 24-satni nadzor nad osobama kojima je određena samoizolacija radi sprečavanja širenja koronavirusa.

Povjerenici civilne zaštite mjesnih zajednica na području općine Bosanska Krupa dužni su svako kršenje mjera o samoizolaciji prijaviti Policijskoj stanici Bosanska Krupa ili komandantu Općinskog štaba civilne zaštite.

Isto tako, naređeno im je da organizuju snabdijevanje osoba koje su u samoizolaciji osnovnim sredstvima za život (hrana, voda, lijekovi i dr.) izbjegavajući direktne i bliske kontakte uz korištenje zaštitne maske i druge zaštitne opreme.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 22.3.2020. godine od 12,00 sati.

Naredba 112 – 22.3.2020

Naredba 111 – 22.3.2020