PLAN O IZMJENI PLANA NABAVKE JEDINSTVENOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA ZA 2017. GODINU