Pomoć inžinjerijskih jedinica OS BiH: Nastavlja se čišćenje i uređenje potoka Baštra i Voloder

Između načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića i ministrice odbrane BiH Marine Pendeš potpisan je sporazum koji podrazumijeva angažovanje inžinjerijskih jedinica Oružanih snaga BiH na čišćenju i uređenju potoka Baštra i Voloder.
Bolji i sigurniji protok vode, smanjenje mogućnosti poplava, ali i stvaranje ljepše slike grada razlozi su zbog kojih Općina Bosanska Krupa kontinuirano čisti i uređuje vodotoke druge kategorije.
U protekle dvije godine radovi su izvođeni na svim potocima na području Bosanske Krupe od kojih vrijedi spomenuti vodotok Bukovska i rukavac potoka Voloder, potok Svetinja, te potok Baštra za koji je krajem prošlog mjeseca potpisan ugovor.

Sada će na radovima koji, između ostalih, podrazumijevaju sječu šiblja i drugog rastinja, mašinsko čišćenje kosina i dna korita potoka od nanosa i drugog otpadnog materijala, iskop radi formiranja korita sa većom propusnom moći biti angažirane i inžinjerijske jedinice Oružanih snaga BiH.

Oružane snage BiH osigurat će potrebno ljudstvo i mašine, dok je Općina Bosanska Krupa obavezna obezbijediti smještaj u svojim kapacitetima i ishranu pripadnika jedinice, pogonsko gorivo za mašine, dnevnice za angažovane vojnike, kao i radnu snagu za sječu drveća.

Ovim radovima bi se u potpunosti, barem za narednih nekoliko godina, trebao riješiti problem izlijevanja potoka i plavljenja u vrijeme obilnih padavina što sigurno najviše raduje građane koji žive na kritičnim područjima i koji svake godine strahuju za sigurnost svoje imovine.