Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke usluga