Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji dijela interne saobraćajnice u poslovnoj zoni „PILANA“

Danas je između načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića i direktora firme KOV-GRAD Bužim Safeta Kovačevića potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji dijela interne saobraćajnice u poslovnoj zoni „PILANA“. Ovo je nastavak izgradnje ranije započete interne saobraćajnice u Poslovnoj zoni, vrijednost ugovorenih radova je 25.740 KM, a sredstva su osigurana iz budžeta Općine.

Proteklih godina u Poslovnu zonu “Pilana” uloženi su milioni maraka. Urađena je vodovodna, kanalizaciona mreža sa prečistačem otpadnih voda, elektroinstalacije koje odgovaraju proizvodnim kapacitetima, te sporedne interne saobraćajnice dimenzionirane za potrebe proizvodnih pogona.

Prilikom potpisivanja načelnik je naglasio da Općina konstantno radi na Poslovnoj zoni Pilana: „U Poslovnu zonu Pilana uloženo je mnogo rada, truda, novca, ali se i isplatilo, jer je krajnji cilj ispunjen. Mi i dalje radimo na modernizaciji ove Poslovne zone i samim tim privlačenju investitora, a upravo potpisani ugovor je jedan od načina na koji ćemo to postići. O ovome svemu govori činjenica da su kapaciteti Poslovne zone skoro popunjeni, te da će zona uskoro biti proširena na zemljišta UNA-OM i Krupatransa.

Radovi na izgradnji saobraćajnice trajat će 15 kalendarskih dana.