Potpisan ugovor o kupoprodaji devastiranih objekata i zemljišta na području nekadašnje farme „Pučenik“

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i vlasnik kompanije „Arifagić-Investment“ Jusuf Arifagić potpisali su danas ugovor o kupoprodaji devastiranih objekata i zemljišta na području nekadašnje farme „Pučenik“. Time su ispunjeni svi formalno-pravni uslovi za uvođenje u posjed investitora i početak radova na izgradnji moderne farme norveških goveda.

– Mi danas završavamo jednu fazu koja se tiče ulaganja na bivšoj farmi „Pučenik“ u Bosanskoj Krupi. Stvorili smo sve uslove da investitor može ući u vlasništvo, omogućili zakup oko 260 ha zemlje na području općine, a imamo i namjeru i obavezu obezbijediti još. Slijedeće što Općina treba uraditi je osigurati pristupni put, vodu i zajedno sa investitorom ubrzati proces priključka struje kako bi se moglo krenuti sa rekonstrukcijom objekata i izgradnjom farme – ističe prilikom potpisa ugovora načelnik Halitović.

Kupoprodajni ugovor iznosi 1,00 KM što je zapravo ekvivalent posebnih uslova koje mora ispuniti investitor. Kompanija „Arifagić-Investment“ ugovorom se, između ostalog, obavezuje da će rekonstruisati, izgraditi i u funkciju staviti objekte u roku od 5 godina, računajući od dana upisa vlasništva, kao i to da će kontinuirano zapošljavati radnike, u narednih 5 godina najmanje 200 radno sposobnih lica sa evidencije zavoda za zapošljavanje.

– Definitivno smo završili sa administrativnim barijerama. Slijedi posao koji treba završiti Sud a tiče se registracije što se nadam da će biti za dva-tri dana. Moj slijedeći korak je odlazak na „Pučenik“, zapošljavanje određenog broja ljudi radi čišćenja i što bržeg stavljanja farmu u funkciju. Siguran sam da će farma na Pučeniku i firma Fana Zas u Bosanskom Petrovcu koju sam također kupio dati dovoljno materijala da krenemo u izgradnju mliječne industrije. Ciljano sam došao u ove dvije krajiške općine koje se naslanjaju na Prijedor gdje također imam proizvodnju. Želim udariti temelje jednom norveškom modelu poljoprivredne proizvodnje koji je na naučnim osnovama razvijan 80 godina. Ono što ćemo uraditi u nekoliko narednih godina sigurno će biti dobar primjer za cijelu BiH, a možda i širi region. Želim istaći da je općinska administracija u Bosanskoj Krupi uradila jedan odličan posao, vrlo brzo i efikasno, kao i to da ćemo već za godinu dana svim građanima biti u prilici pokazati svoje rezultate – kaže vlasnik kompanije Jusuf Arifagić.

Svemu ovome je prethodilo niz aktivnosti, uz stvaranje uslova i privlačenje investitora, mnogo sastanaka i pregovora pa i usvajanje odluke o uslovima i načinu prodaje devastiranih objekata i zemljišta, kao i potpisivanje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Dolazak firme „Arifagić-Investment“ u Bosansku Krupu i izgradnja moderne farme norveških goveda na području nekadašnje svinjogjske farme „Pučenik“, kako je i naglašeno na današnjem potpisivanju, najveća je pojedinačna investicija u oblasti poljoprivrede nakon rata i još jedna potvrda da je Bosanska Krupa općina sa povoljnim poslovnim okruženjem.