Potpisan Memorandum o saradnji, Omladinska banka u Bosanskoj Krupi i u 2015. godini

U Sarajevu je danas nakon trodnevne konferencije Omladinskih banaka, Fondacija Mozaik sa 31 općinom/opštinom u Bosni i Hercegovini potpisala Memorandum o saradnji za 2015. godinu. Među tim općinama, po treći put zaredom, je i Bosanska Krupa.

Program “Omladinske banke BiH” ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

Omladinska banka u Bosanskoj Krupi je prisutna već dvije godine. U 2013. kroz taj program neformalne grupe mladih realizirale su devet projekata, a u narednoj godini duplo više. Tako su se omladinci iz Bosanske Krupe po broju realiziranih projekata svrstali među tri najuspješnije „banke” u Bosni i Hercegovini.

U 2014. godini mladi iz Bosanske Krupe realizirali su 18 projekata ukupne vrijednosti 59.519,19 KM, od čega su neformalne grupe mladih u zajednici obezbijedile 4.586,00 KM, te robu i usluge u vrijednosti 28.616,50 KM, dok su sredstva donatora Mozaik/USAID iznosila 9.734,07 i Općine Bosanska Krupa 14.079,87 KM. U realizaciji projekata učestvovalo je 238 volontera, prema procjenama potrošeno je više od 8000 volonterskih sati, a broj direktnih korisnika iznosi 3501.

„Mladi iz Bosanske Krupe i u protekloj godini su bili na visini zadatka. Nakon prve godine uspješnog učešća u programu i realizacije devet projekata, u prošloj su godini pokazali da mogu biti još mnogo inovativniji, produktivniji, da imaju još veću želju za rad i stvaranje boljih uslova, kako za sebe tako i za svoje vršnjake. Općina Bosanska Krupa je potpisivanjem memoranduma o saradnji po treći put dala doznanja da želi pružiti finansijsku podršku i u partnerstvu s Fondacijom Mozaik podsticati mlade da pišu i realiziraju projekte, a kroz to stiču dodatna znanja i vještine” ističe načelnik Armin Halitović.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji Fodacija Mozaik i Općina Bosanska Krupa potvrđuju da će partnerski doprinijeti, ne samo razvoju Omladinskih banaka, nego i podsticanju i razvoju društvenog poduzetništva mladih kroz M-Seed program u naredne dvije godine.

M-Seed program predstavlja nadogradnju na program Omladinske banke koji će najboljim mladima iz Odbora Omladinske banke kojeg ima svaka lokalna zajednica i onima koji realizuju projekte u zajednicama omogućiti kroz inovacijske turnire, poduzetničku ”lean-start up” fazu inkubatora, akceleratora i ”test-invest” metodologiju, pokretanje i razvoj društvenih biznisa sa ciljem stvaranja novih radnih mjesta i kreiranja ekonomski održivih rješenja za društvene probleme u zajednici.

Zajednički fond za projekte Omladinske banke u dvogodišnjem periodu trajanja ovog Memoranduma će iznositi 46.000,00 KM. Mozaik će obezbijediti iznos do 18.000,00 KM iz donatorskih sredstava, a Općina će obezbijediti iznos do 28.000,00 KM iz vlastitih sredstava. Na godišnjem nivou, zajednički fond za projekte Omladinske banke iznosi do 23.000,00 i to u omjeru Općina do 60% ili 14.000,00 KM, Mozaik do 40% ili 9.000,00 KM. Za programske aktivnosti Omladinske banke neophodna sredstva u iznosu do 11.000,00 KM obezbjeđuje Mozaik do 10.000,00 KM, a Općina 1.000,00 KM.

U narednim danima se očekuju javni pozivi za neformalne grupe mladih iz 31 općine/opštine u Bosni i Hercegovini, tako da je mladima već sad vrijeme da razmišljaju o načinima za realizaciju svojih ideja koje će, ukoliko ispune određene kriterije, biti finansijski podržane od donatora i lokalnih zajendica.