Poziv za iskazivanje interesa za nabavku plastenika površine 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje

Projekat razvoja ruralnog poslovanja IFAD VI, ima za cilj smanjenje siromaštva u projektom obuhvaćenim općinama omogućavajući siromašnim ljudima (naročito ženama i mladima) da ostvare prIhode kroz komercijalno bavljenje poljoprivredom.
U okviru IFAD projekta, Općina Bosanska Krupa razmatra mogućnost nabavke plastenika površine 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje, na principu učešća u troškovima nabavke 40% Općina – 40% IFAD – 20% korisnik.
U tu svrhu Općina treba da sačini listu zainteresiranih i istu dostavi IFAD-u do 15. 01. 2018. godine .
Evidencija o zainteresiranosti za nabavkom plastenika na navedenom principu služit će Općini i IFAD projektu za razmatranje i planiranje narednih postupaka i aktivnosti.

Pozivaju se građani koji su zainteresirani za nabavku plastenika površine 100 m2 sa sitemom za navodnjavanje na navedenom principu učešća u troškovima nabavke, da se prijave u Općinu do 12. 01. 2018. godine.
Prijava se vrši na obrascu koji se može preuzeti na Info pultu Općine.