Poziv OIK

Dana 01.09.(četvrtak)2016.godine, u prostorijama Općinskog vijeća sa početkom u 1400 sati održat će se VIII sjednica Općinske izborne komisije.

Za sjednicu predlaže slijedeći:

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa VII sjednice OIK-a
2. Utvrđivanje Plana obilaska birača radi utvrđivanja prijedloga upisa istih u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje putem Mobilnog tima
3. Informacija o izvršenoj provjeri kandidata koji su imenovani Odlukom o imenovanju biračkih odbora
4. Ostala pitanja