Poziv na prezentaciju programa Challenge to Change, C2C, u okviru kojeg je objavljen poziv za prijavu za grant sredstva Challenge fonda mikro,malim i srednjim preduzećima

Zahvaljujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini uspostavljen je Challenge to Change, C2C, program. Implementatori C2C programa su Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća-RARS. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska. Glavni cilj projekta je jačanje privrednog razvoja u Bosni i Hercegovini, kao i saradnje Švedske i Bosne i Hercegovine.

Trenutno je otvoren prvi poziv za prijavu za grant sredstva Challenge fonda, mikro, malim i srednjim preduzećima iz cijele BiH, ali i Švedske, kao i startupima koji imaju inovativne poslovne ideje, proizvode ili usluge koji mogu dovesti do povećanja broja zaposlenih, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura, što predstavlja 50% ukupne investicije.
Pored inovativog proizvoda to može biti inovacija u biznisu ili pristupu poslovanju koja može biti konkurentna na tržištu.
Kroz program će biti podržane aplikacije žena, mladih i ranjivih kategorija koji imaju ideju, ali ne mogu dobiti kredite od banaka.
Na poziv mogu aplicirati poslovni subjekti koji imaju registriranu djelatnost duže od 6 mjeseci.
Poziv je dostupan na www.c2c.ba i otvoren do 12. juna ove godine.

Za sve potencijalne aplikante Sarajevska regionalna razvojna agencija,SERDA, koja je implementator projekta će u saradnji sa Općinom Bosanska Krupa, održati prezentaciju projekta u četvrtak, 25.05.2017.godine sa početkom u 17,00 sati u Maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju prezentaciji projekta.

Općina Bosanska Krupa