Poziv za dostavljanje plana organizacije manifestacija u 2019. godini

Općina Bosanska Krupa i ove godine izrađuje promotivni letak „Kalendar dešavanja“ sa svim kulturnim, sportskim, turističkim i zabavnim manifestacijama koje se tokom godine, od aprila do decembra, organizuju u bosanskokrupskoj općini.

Tim povodom pozivaju se javne ustanove, udruženja građana, sportski kolektivi i sve ostale organizacije s područja Bosanske Krupe koje u 2019. godini planiraju organizovati manifestacije, da bez obzira na njihov karakter dostave plan organizacije i u njemu obavezno navedu naziv, svrhu i cilj događaja, datum održavanja i potreban način podrške organa uprave.

Prijedloge manifestacija, odnosno plan organizacije, treba dostaviti u Kabinet općinskog načelnika najkasnije do 27. marta (srijeda), lično, putem pošte na adresu: Terzića bb ili mail-om: pr_obk@opcinabosanskakrupa.ba

Manifestacije koje ne budu u općinskom planu manifestacija (Kalendar dešavanja) neće dobiti saglasnost i podršku Općine Bosanska Krupa za organizaciju.