Poziv za iskazivanje interesa za učešće u besplatnoj obuci za pizza majstora i kuhara talijanske kuhinje

Pozivaju se fizička lica, ugostiteljski i turistički radnici iz Bosanske Krupe da iskažu interes za učešće u obuci/edukaciji na poslovima pizza majstora i kuhara talijanske kuhinje.

Udruženje hotelijera i restoratera u BiH i restoran „Zlatna nit“, uz podršku Općine Bosanska Krupa, namjeravaju organizirati desetodnevnu obuku/edukaciju za pizza majstore i kuhare talijanske kuhinje. Provođenje programa ovisi o broju zainteresiranih, a ukoliko dođe do realizacije za obuku će se moći prijaviti osobe sa najmanje završenom osnovnom školom i navršenih 18 godina starosti, s tim da će prednost imati nezaposlena lica.

Ovim putem Općina Bosanska Krupa želi uvidjeti koliki interes za obuku/edukaciju vlada u lokalnoj zajednici. Shodno tome, organizatori će zvanično uputiti poziv kojim će biti definisati način prijave, vrijeme i mjesto obuke.

Fizička lica, ugostiteljski i turistički radnici, interes za obuku/edukaciju mogu iskazati do 16. 10. 2020. godine (petak), putem mail-a: esmah@opcinabosanskakrupa.ba, putem telefona 037 961 466 ili lično u Općini Bosanska Krupa.
Tom prilikom potrebno je navesti ime i prezime, starosnu dob, zanimanje i kontakt mail/telefon.

Iskazivanje interesa ne predstavlja formalnu prijavu i ne obavezuje Udruženje hotelijera i restoratera u BiH, restoran „Zlatna nit“ i Općinu Bosanska Krupa na organizaciju obuke/edukacije.