Predstavnici firme CNC N&K TEHNIK CENTAR u posjeti načelniku Arminu Halitoviću

U Općini Bosanska Krupa danas je održan sastanak između načelnika Armina Halitovića i predstavnika firme CNC N&K TEHNIK CENTAR Nermina Kedića i Elvisa Nuhanovića. Razgovaralo se o radu ove firme, planovima koje ima u skorijoj budućnosti, te ulozi Općine Bosanska Krupa u njihovom planiranju.
Općinski načelnik je na samom početku pohvalio rad ove male, ali uspješne firme, a kao posebno pozitivno ocijenio je mogućnost zapošljavanja žena u ovom sektoru. Budući da firma još uvijek radi pod zakupom, a da su partneri većinom inostrani proizvođači, zanimalo ga je trenutno stanje i planovi o eventualnom daljem razvoju i proširenju kapaciteta.

Predstavnici CNC N&K TEHNIK CENTAR d.o.o., Nermin Kedić i Elvis Nuhanović opisali su kratko svoja dosadašnja iskustva i okvirne planove za saradnju sa jednom inostranom firmom, sa kojom razgovaraju o mogućnosti instaliranja njihovih pogona u Bosanskoj Krupi.

Za predstavljanje potencijala na predstojećem sastanku koji imaju u inostranstvu, od načelnika su tražili informacije koje se tiču cijena zemljišta, komunalija, taksa i svih izdvajanja koja se odnose na općinu, a predstavljaju trošak za investitora koji se mora planirati.

Općinski načelnik je zadužio saradnike i u toku sastanka obezbijeđene su informacije koje su tražene, kao i dodatni podaci kojima Općina raspolaže, a nisu u njenoj nadležnosti. Saradnja sa ovom inostranom firmom, a posebno mogućnost otvaranja njihovih pogona u Bosanskoj Krupi, značila bi automatski i brži dalji razvoj i društva CNC N&K TEHNIK CENTAR.

Sastanak je završen uz dogovor da, ukoliko to bude potrebno, Općina pripremi prezentaciju i ugosti ponovo predstavnike našeg domaćeg društva i predstavnike inostranih investitora, te je upućen otvoren poziv da budu gosti Općine Bosanska Krupa.