Preliminarna lista lica koja ispunjavaju uslove javnog poziva (I krug) i lista lica čije su prijave nepotpune ili neosnovane

Prelimenarna_lista lica koja ispunjavaju uslove_I_krug

Preliminarna lista lica čije su prijave nepotpune ili neosnovane