PRITUŽBE, SUGESTIJE, POHLAVE: Općina Bosanska Krupa uspostavila novi mehanizam komunikacije sa građanima

Općina Bosanska Krupa je uspostavila novi elektronski mehanizam komunikacije sa građanima. Putem internet stranice, odnosno obrasca za podneske, od sada se građani mogu obratiti vezano za pružanje usluga i procedure koje provodi organ uprave, zatim odnos zaposlenih prema njima i stručnost u radu, kao i za sva ostala pitanja koja u obrascu nisu konkretizirana, te u vrlo kratkom vremenskom roku dobiti odgovor.

Prilikom podnošenja zahtjeva, osim ličnih podataka (ime i prezime, adresa, kontakt) koji nisu obavezni, građani su dužni navesti razlog obraćanja i opisati nepravilnosti, nezadovoljstvo, eventualno uputiti preporuke ili pohvale. Po zaprimanju zahtjev se prosljeđuje u nadležnu općinsku službu koja u propisanom roku dostavlja odgovor i postupa po zahtjevu.

Zahtjev se preko organa uprave može uputiti i institucijama, javnim preduzećima i ustanovama koje su u nadležnosti Općine, ali i eksternim subjektima (viši nivoi vlasti i njihove institucije, sudovi, javna preduzeća ili međunarodne organizacije). U tom se slučaju zahtjev prosljeđuje nadležnima i o tome obavještava građanin.

Osim u elektronskoj ovaj je zahtjev izrađen i u printanoj verziji. Dostupan je na info pultu Općine Bosanska Krupa. Oba su definisana Uputstvom o načinju podnošenja i rješavanja pritužbi koje je Općinski načelnik donio krajem prošle godine, a koje je objavljeno na ovom link-u.