Privredni savjet općine Bosanska Krupa usvojio Program rada za 2019. godinu

Danas je održana sjednica Privrednog savjeta općine Bosanska Krupa na kojoj je razmatran i jednoglasno usvojen Program rada za 2019. godinu. Sastanak je iskorišten i da se članovima ovog privrednog tijela, s ciljem razmjene mišljenja, prezentuju naredne aktivnosti organa uprave, te da se informišu o općinskim taksama i naknadama koje se konkretno tiču privrede. Razgovaralo se i o poticajima zapošljavanju i samozapošljavanju koje Općina planira provoditi uskoro u okviru MEG projekta.

Program rada Privrednog savjeta podijeljen je u četiri kvartala. Čine ga sve one odluke, informacije i programi za čiju je kvalitetnu izradu i implementaciju vrlo važan stav privrednika. Poput odluka o naknadama i taksama, o cijeni komunalnih usluga, poticajima, analizi potreba radne snage, regulacionih planova, raspodjeli granta za razvoj poljoprivrede, informaciji o zaposlenosti, izmjenama i dopunama budžeta, programu kapitalnih investicija, odluci o utvrđivanju bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za narednu godinu.

U diskusiji oko pojedinih stavki Programa rada, poput raspodjele granta za razvoj poljoprivrede, istaknuto je da je potrebno uraditi strategiju ruralnog razvoja općine Bosanska Krupa kako se sredstva ne bi ulagala u neprofitabilnu proizvodnju, što je trenutno proizvodnja malina. Na današnjem sastanku još jednom je upućena inicijativa za osnivanje udruženja privrednika i obrtnika koje će zastupati interese bosanskokrupske privrede, raditi na poboljšanju uslova poslovanja.

Sa članovima savjeta razgovarano je i o naknadama i taksama koje su u nadležnosti lokalne zajednice. Dogovoreno je da će u trećem kvartalu ove godine biti upriličeni sastanci na kojima će se posebno tretirati ova tematika, te da će u kreiranje novih odluka biti uključeni privrednici ili u najboljem slučaju udruženje čije osnivanje u Bosanskoj Krupi organ uprave već godinama priželjkuje.

Pred kraj sjednice razgovaralo se o poticajima zapošljavanju i samozapošljavanju u okviru MEG projekta. Prezentovani su rezultati prošlogodišnjeg javnog poziva kada su dodijeljeni poticaji u iznosu od 80 hiljada KM, te trenutne aktivnosti za dodjelu poticaja u ovoj godini. Trenutno se izrađuju aplikacioni obrasci koje treba da odobri donator, a nakon toga će uslijediti novi javni poziv. Isti iznos, dakle 80 hiljada KM, bit će namijenjen za tehnološko unapređenje kapaciteta korisnika poticaja (nabavka opreme), zatim unapređenje znanja i vještina uposlenih-novouposlenih, te certifikacija proizvoda ili postrojenja.

Članovi Privrednog savjeta su mišljenja da bi javni poziv, koji će se tek izraditi, kao i prošli put, trebao biti namijenjen obrtnicima, fizičkim licima, a ukoliko ne bude dovoljno prijava da se onda ponovi i usmjeri i privrednim društvima. Sve s namjerom da se izađe u susret i prije svega pomogne manjim firmama kojima je to neophodno da bi opstale i nastavile s poslovanjem.